Oficiálne stránky

Aktuality
DEŇ MATIEK 2016
17.5.2016

DEŇ MATIEK 2016

Dňa 15. 5.2016 sa uskutočnilo v kultúrnom dome veľmi príjemné kultúrne podujatie s pripomenutím si sviatku Dňa matiek. Kultúrno- spoločenské podujatie pripravilo Mesto Spišská Stará Ves a Spojená škola Spišská Stará Ves. Po úvodných príhovoroch primátora mesta Ing. Jozefa Harabina a pána dekana, správcu našej farnosti Pavla Garaja vystúpili deti a žiaci spojenej školy s bohatým kultúrnym programom. Veľmi dôstojne sme si tak pripomenuli sviatok všetkých mám. viac