Kontakt

Adresa:
Mestský úrad
Štúrova 228/109
061 01 Spišská Stará Ves

E-mail:
mesto@spisskastaraves.sk

Web:
www.spisskastaraves.sk

Číslo účtu: 0492 729 470/0900

IBAN: SK85 0900 0000 0004 9272 9470

BIC: GIBASKBX

Zástupca primátora
Peter Minčík 0903 184 081 (052) 418 0410 mincikp@gmail.com
Agnesa Dlhá 0911 016190 (052) 418 0411 sekretar@spisskastaraves.sk
Prednosta
Ing. Ján Kurňava                                         0910253979                    (052) 418 0416         mesto@spisskastaraves.sk    
Oddelenie všeobecnej vnútornej správy, ekonomiky a kultúry
Ing. Jaroslava Kronová   (052) 418 0433 financ@spisskastaraves.sk
Viera Jurkovičová   (052) 418 0421 matrika@spisskastaraves.sk
JUDr. Emília Penxová   (052) 418 0432 mzdy@spisskastaraves.sk
Mgr. Nadežda Kačicová 0903 413004 (052) 418 0414 tsp.spisskastaraves@gmail.com
Anna Kačmarčíková   (052) 418 0414 tsp.spisskastaraves@gmail.com
Oddelenie služieb, výstavby, život. prostredia a region. rozvoja
Mária Semančíková   (052) 418 0412 sluzby@spisskastaraves.sk
Anna Horníková   (052) 418 0415  anna.hornikova@spisskastaraves.sk
Jozef Ovcarčík  0911 519393 (052) 418 0435 ovcarcik@spisskastaraves.sk
Hlavný kontrolór
Ing. Gabriela Staneková   (052) 418 0422 kontrola@spisskastaraves.sk