Horská služba Pieninského národného parku

Predseda: Ing. Marko Popovič
Kontakt: Penzión Korzo, SNP 128, 061 01 Spišská Stará Ves
e-mail: hspienap@post.sk
Mobil: 00421 905 357 472

horská služba Horská služba Pieninského národného parku je najmladšou organizáciou v Spišskej Starej Vsi. Vznikla 2.12.2005 ako občianske združenie registráciou na Ministerstve vnútra SR. Združuje osoby odborne a fyzicky spôsobilé vykonávať činnosť na úseku horskej záchrany a činnosti s tým súvisiace.
Predmetom jej činnosti je záchranná, preventívno-výchovná činnosť, činnosť na úseku ochrany prírody, činnosť sprievodcovských a informačných služieb, vytváranie, značenie a údržba turistických chodníkov, lyžiarskych, bežeckých a turistických trás, cyklistických trás, turistických prístreškov, útulní, chát a staníc Horskej služby.
Pôsobí na území Pieninského národného parku a jeho ochranného pásma, t. j. Pieniny a Spišská Magura na území Slovenskej republiky. horská služba

HS PIENAPu pri svojej činnosti spolupracuje:
a) s Horskou záchranou službou pri plnení úloh Horskej služby podľa §4 ods. 1 zákona č. 544/2002 Z .z.
b) s ostatnými zložkami integrovaného záchranného systému
c) s organizáciami, ktoré vykonávajú obdobnú činnosť na poľskej strane Pienin, Spišskej Magury a Tatier
d) so Správou Pieninského národného parku pri plnení úloh na úseku ochrany prírody
e) s prevádzkovateľmi osobných horských dopravných zariadení a lyžiarskych stredísk pri plnení úloh na úseku záchrannej a preventívnej činností na lyžiarskych tratiach. Aj s inými subjektmi, ktoré sú dôležité pre plnenie predmetu svojej činnosti
f) s GOPR - horská služba z Poľska

Najdôležitejšie záchranné akcie za rok 2007:
22.6.2007 - Pieninský chodník, úsek Lenivé, občianka Poľskej republiky utrpela komplikovanú zlomeninu ľavej nohy. Po oznámení GOPRu, členovia HS PIENAPu poskytli prvú pomoc a následne postihnutú transportovali na hraničný prechod Lesnica-Sczavnicza, kde ju prevzali kolegovia z GOPRu.
7.8.2007 - Malé Pieniny, neďaleko Vysokých skaliek, mladý občan Španielska upadol do bezvedomia. Po nahlásení na dispečing HZS členovia HS PIENAPu zorganizovali výjazd, vážny stav postihnutého bol dôvodom pre privolanie leteckej záchrannej služby. Postihnutého nakoniec transportovali poľskí kolegovia z GOPRu do nemocnice v Poľsku.
25.8.2007 - Neďaleko chaty Pieniny, 65 ročný občan Holandska skolaboval. Po nahlásení prípadu v Chate Pieniny, členovia HS PIENAPu boli za niekoľko minút pri postihnutom, ktorého resuscitovali, no aj privolaný lekár už mohol skonštatovať len smrť.

  • Virtuálny cintorín