Maguranka

Maguranka

Maguranka

adresa: Štúrova 228, 061 01 Spišská Stará Ves
e-mail: maguranka@atlas.sk

www.facebook.com/pages/FS-MAGURANKA-Spisska-Stara-Ves/124528597575317

V roku 1977 vznikol pod vedením Viktora Majerika pri závode Tatrasvit tanečný a spevácky súbor mladých - Maguranka. Členmi súboru boli mládežníci z Tatrasvitu, Vagónky, gymnázia a Obnovy - Vkus. Každoročne sa aktívne podieľali pri organizovaní Zamagurských folklórnych slávností, zvyčajne ako živá pozvánka na tento festival. Zúčastňovali sa tiež aj iných festivalov a v 80. Rokoch členovia súboru účinkovali v slovenskej rozprávke Stávka s čertom. Po odchode zakladateľa začal súbor upadať, až postupne zanikol.
Folklórny súbor Maguranka svoju činnosť obnovil v roku 1996 pri Mestskom úrade - oddelení kultúry v Spišskej Starej Vsi. Umeleckým vedúcim je Peter Zelina s manželkou Darinou Zelinovou, ktorá sa stará aj o krojové súčasti. V súčasnosti má okolo štyridsať členov. Hudobný sprievod spočiatku zabezpečovala ľudová hudba Flisok pod vedením Milana Želonku, v súčasnosti súbor hudobne sprevádzajú Štefan Moravčík (akordeón) a Dušan Regec (basa). Maguranka sa pravidelne zúčastňuje Zamagurských folklórnych slávností i rôznych kultúrno - spoločenských akcií v meste a blízkom okolí. Prezentáciou goralského folklóru oživuje pltnícku turistickú sezónu v Pieninách, najmä v Lesnici a Majeroch. Od svojho znovuobnovenia úspešne účinkoval a prezentoval zamagurský folklór i za hranicami Slovenska na festivaloch vo Francúzsku, Grécku a Poľsku. V januári vystúpil so svojím programom v Slovenskej televízii v relácii Kapura.

  • Virtuálny cintorín