Mestský hasičský zbor

Výbor MHZ Spišská Stará Ves
 

Predseda: Pavol Dlhý
Veliteľ: Pavol Uroda
Tajomník: Pavol Uroda
Ref. mládeže: Róbert Plavec
Pokladník: Mária Petrasová
Strojník: Jozef Lazišťan
 

Mestský hasičský zbor má svoje sídlo na sídlisku Magura, kde sa nachádza auto s vybavením, cisterna a striekačky. Pri MHZ sú zriadené dve požiarne družstvá: dospelých a žiakov. Svoje schopnosti a zručnosti si každoročne merajú v letných mesiacoch, keď sa uskutočňuje súťaž O pohár primátora mesta Spišská Stará Ves, ktorá je zaradená do okresnej ligy. Dobrovoľníci prezentujú svoje schopnosti v rámci súťaží východného Slovenska, ale i v susednom Poľsku. Okrem týchto aktivít podnikajú poznávacie výlety zvyčajne v spišskom regióne a zúčastňujú sa rôznych dobročinných akcií, napr. likvidovania odpadkov v Pieninách. Starajú sa o ošetrovanie a prevádzkyschopnosť zverenej požiarnej techniky a zasahujú podľa potreby, možností a schopností pri likvidácii požiarov v obci či blízkom okolí.

  • Virtuálny cintorín