Slovenský zväz rybárov

Výbor MO SRZ Spišská Stará Ves:

Predseda: Ing. Rastislav Kováčik, 0948517627, kovacik @ srzssv.sk
Podpredseda: Ondrej Ferenčák
Tajomník: Michal Strnad 
Hospodár: Ján Kozub, 0902133482, kozub @ srzssv.sk
Účtovník: Ing. Anton Kanda 
Pokladník: Štefan Majlender
Pre športovú činnosť: Martin Bolcarovič

 

Viac info:  MO SRZ Spišská Stará VesMO SRZ Spišská Stará VesMO SRZ Spišská Stará Ves

  • Virtuálny cintorín