Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Faktúra došlá DF2015/161 13.5.2015 mobil (Kurňava) Slovak Telekom a.s. 35763469  14,39 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1-1/2016 1.2.2016 Zmluva o nájme pozemku Rusnáková Anna    
Detail Zmluva Dodávateľská 1-10/2016 29.2.2016 Zmluva o nájme pozemku Výrostek Milan    
Detail Zmluva Dodávateľská 1-11/2016 7.4.2016 Zmluva o nájme pozemku Veličková Štefánia    
Detail Zmluva Dodávateľská 1-12/2016 15.4.2016 Zmluva o nájme pozemku Treľová Anna    
Detail Zmluva Dodávateľská 1-2/2016 1.2.2016 Zmluva o nájme pozemku Martančík Jozef, MUDr.    
Detail Zmluva Dodávateľská 1-3/2016 1.2.2016 Zmluva o nájme pozemku Bolcár Štefan    
Detail Zmluva Dodávateľská 1-4/2016 1.2.2016 Zmluva o nájme pozemku Kuzmiak Vasil    
Detail Zmluva Dodávateľská 1-5/2016 1.2.2016 Zmluva o nájme pozemku Lopata Andrej    
Detail Zmluva Dodávateľská 1-6/2016 1.2.2016 Zmluva o nájme pozemku Babiak Ján    
Detail Zmluva Dodávateľská 1-7/2016 1.2.2016 Zmluva o nájme pozemku Zajonc Peter    
Detail Zmluva Dodávateľská 1-8/2016 1.2.2016 Zmluva o nájme pozemku Marhefka Ján    
Detail Zmluva Dodávateľská 1-9/2016 29.2.2016 Zmluva o nájme pozemku Jurkovský Ján    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2011 1.1.2011 Zmluva o dielo Netix Solutions. s.r.o. 43783627  280,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2011/GA-ZS 16.8.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov Mgr. Anton Bogačík   180,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2011/ZS 20.6.2011 Zmluva o nájme nebytových priestorov Chirurgická ambulancia MUDr. Eva Hritzová 37938452  100,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2012 13.1.2012 Partnerská zmluva v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Poľská republika – Slovenská...
Gminou Łapsze Nižne a obec Osturňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2013 3.1.2013 Dodatok č.3 Prima banka Slovensko 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2014 10.1.2014 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku " Spoločný turistický priestor Spiša" Ministrom Infraštruktúry a Rozvoja   763 473,88 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2015 19.1.2015 Zmluva o dielo FITTICH RATES s.r.o. 31692656  10 195,99 EUR 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.podtatranske-noviny.sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín