Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2011 10.3.2011 Darovacia zmluva Športovec okresu Kežmarok, neinvestičný fond   166,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/040 2.2.2011 Znalecký posudok vo veci stanovenia všeobecnej hodnoty bytu Ing. Ján Trebuňa   130,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2011/097 24.3.2011 Faktúra pohonné hmoty za mesiac február 2011 ZVDS, s.r.o.   106,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2011 12.4.2011 Dodatok č. 1/2011 k zmluve č.3/2009 Ing. Mária Kyselicová    
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2011 12.4.2011 Kúpna zmluva Stanislav Majerčák   500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 21/2011 29.4.2011 Dohoda o partnerstve v rámci realizácie mikroprojektu Gmina Lapše Nižne   39 659,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 32/2011 18.5.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Stará Ves   498,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 1/6HM 21.6.2011 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mária Bieľaková   27,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/6HM 21.6.2011 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Žofia Slezáková   13,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/6HM 21.6.2011 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Ondrej Šromovský   13,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 5/6HM 21.6.2011 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Jozef Miloň   13,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/6HM 21.6.2011 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Jozef Miloň   13,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/6HM 21.6.2011 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Mgr. Peter Babík   13,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/6/HM 21.6.2011 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Helena Adamczyková   21,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 9/6HM 21.6.2011 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Margita Javorská   13,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/6HM 21.6.2011 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Margita Javorská   27,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/6HM 21.6.2011 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Margita Javorská   13,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/6HM 21.6.2011 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Margita Javorská   10,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/6HM 21.6.2011 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Eva Babíková   27,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 15/6HM 21.6.2011 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Eva Babíková   27,00 EUR 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.podtatranske-noviny.sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín