Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2011 23.2.2011 Prevadzkovanie obecných kompostovísk EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2011 25.3.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606   
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2011 29.3.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu... Krajský úrad životného prostredia v Prešove 37937944   
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2011 7.4.2011 Dohoda o spolupráci pri realizácii dotačného systému Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 00165182   
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2011 12.4.2011 Dodatok č. 1/2011 k zmluve č.3/2009 Ing. Mária Kyselicová    
Detail Zmluva Dodávateľská 31/2011 17.5.2011 Dodatok č. 1 k dohode č.1/§ 50j/2011 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606   
Detail Zmluva Dodávateľská 35/2011 26.5.2011 Dohoda o spojení škôl rôzneho druhu a typu a o zmene zriadovateľa Prešovský samosprávny kraj 37870475   
Detail Zmluva Dodávateľská 28/2011 13.6.2011 Zmluva o postúpení práv a prevzatí záväzkov Východoslovenská distribučná a.s. 36599361   
Detail Zmluva Dodávateľská 44/2011 23.6.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 00165 182   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 1 4.7.2011 Všeobecné podmienky poskytovania pomocných terminovaných úverov Dexia banka Slovensko a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľská Dodatok č. 2 k zmluve o dielo 15.8.2011 Zmluva o dielo EUROVIA SK, a.s. 31651518   
Detail Zmluva Dodávateľská 59/2011 21.7.2011 Zmluva o dodávke pitnej vody a odovzdávani odpadových vôd Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. 36500968   
Detail Zmluva Dodávateľská 86/7HM 21.7.2011 Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku Ján Stanko    
Detail Zmluva Dodávateľská 71/2011 1.10.2011 Dohoda č. 22/ § 50j/2011 Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606   
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2012 13.1.2012 Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. 31575951   
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2012 13.1.2012 Partnerská zmluva v rámci Programu cezhraničnej
spolupráce Poľská republika – Slovenská...
Gminou Łapsze Nižne a obec Osturňa    
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2012 26.1.2012 Záložná zmluva Štátny fond rozvoja bývania 31749542   
Detail Faktúra došlá DF2012/044 8.2.2012 Faktúra dodávka zemný plyn zaobdobie 19.1.2012-29.2.2012 SPP 35815256   
Detail Zmluva Dodávateľská 89/2011 2.12.2011 Zmluva o dielo Lukáš Marhefka    
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2012 15.1.2012 Zmluva o dielo Pavol Kovalčík    
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.podtatranske-noviny.sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín