Verejný register odberateľských vzťahov

   Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 1/2011 1.1.2011 Zmluva o dielo Netix Solutions. s.r.o. 43783627  280,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 3/2011 1.2.2011 Zmluva o poistení QBE Insurance (Europe ) Limited, pobočka poišťovne 36 855 472  72,90 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 2/2011 8.2.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Miestny odbor Matice slovenskej Spišská Stará Ves 00179027  1 498,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 4/2011 23.2.2011 Prevadzkovanie obecných kompostovísk EKOS, spol.s.r.o. Stará Ľubovňa 36168475   
Detail Zmluva Dodávateľská 5/2011 9.3.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta TJ Slávia Dunajec Spišská Stará Ves 31993966  8 000,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 6/2011 10.3.2011 Darovacia zmluva Športovec okresu Kežmarok, neinvestičný fond   166,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 7/2011 14.3.2011 Zmluva o dielo na informačné tabule pre cintoríny Gustáv Antoška 43258298  690,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 8/2011 25.3.2011 Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred... Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 37938606   
Detail Zmluva Dodávateľská 9/2011 17.3.2011 Zmluva o uskutočnení kultúrneho programu Umelecká agentúra MASTA 34744789  1 500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 10/2011 23.3.2011 Zmluva o dielo N.H.N. výroba nábytku s.r.o. 43798861  14 305,20 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 11/2011 29.3.2011 Zmluva o dielo - zhotovenie projektu PLUSINTERIER 43434762  650,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 12/2011 29.3.2011 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu... Krajský úrad životného prostredia v Prešove 37937944   
Detail Zmluva Dodávateľská 13/2011 20.3.2011 Záložná zmluva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho royv 30416094  217 190,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 14/2011 7.4.2011 Dohoda o spolupráci pri realizácii dotačného systému Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky 00165182   
Detail Zmluva Dodávateľská 15/2011 7.4.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Lechnica 00696293  92,73 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 16/2011 8.4.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Matiašovce 00326399  389,50 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 17/2011 12.4.2011 Dodatok č. 1/2011 k zmluve č.3/2009 Ing. Mária Kyselicová    
Detail Zmluva Dodávateľská 18/2011 12.4.2011 Kúpna zmluva Stanislav Majerčák   500,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 19/2011 20.4.2011 Zmluva o dielo Firma Ján Bartoš 43123023  12 540,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 20/2011 27.4.2011 Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce Obec Červený Kláštor 00326135  73,00 EUR 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.podtatranske-noviny.sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín