Zariadenie sociálnych služieb Jasoň

Riaditeľka: Mgr. Viera Šimšajová, PhD.
adresa: SNP 8, 061 01 Spišská Stará Ves
tel.: 052/4181392
mobil: 0905 746 143
e-mail: ddadssssv@mail.t-com.sk
zriaďovateľ: Prešovský samosprávny kraj

Cieľom zariadenia je spríjemniť starším občanom ich starobu, nenechať ich prepadnúť seba ľútosti, ale vtiahnuť ich do života, v miere, v akej im to umožňuje ich zdravotný stav. Zariadenie pomáha starým a opusteným ľuďom dôstojne prežiť svoju jeseň života. A tak sa v Domove dôchodcov stretnú ľudia rôznych bývalých povolaní, záujmov, pováh, nálad.... Ľudia, ktorí netúžia po bohatstve ale po láske, uznaní a pochopení. Značná časť klientov pochádza z obce Spišská Stará Ves, ale aj z jej blízkeho okolia.
DD a DSS pravidelne 1 x mesačne navštevuje kňaz, ich ošetrujúci lekári a podľa potrieb sa zabezpečujú služby aj iných špecialistov. Organizáciou voľného času sa zaoberá sociálna pracovníčka v spolupráci s opatrovateľkami a hlavne na základe záujmu klientov zariadenia. Kultúrno - záujmová činnosť prebieha na základe vypracovaných týždenných plánov, ktoré zahŕňajú rôzne aktivity.
Zariadenie spolupracuje s príbuznými klientov, informuje ich o celkovom zdravotnom a duševnom stave a o jeho prípadných zmenách. V zariadení pracuje 13 pracovníkov, sú to riaditeľ, sociálny pracovník - zdravotný asistent, opatrovateľský personál, administratívni pracovníci prevádzkového úseku ( kurič - vodič, kuchárky, upratovačka - práčka). Zariadenie umožňuje vykonávanie odbornej praxe študentom ošetrovateľstva a sociálnej práce. Všetci zamestnanci rešpektujú práva klientov, snažia sa uspokojovať ich potreby a vytvárajú vhodné podmienky pre realizáciu ich osobných záujmov teda pri ich sebarealizácii.

Viac informácií a formulár žiadosti o umiestnenie do zariadenia nájdete na stránke: http://www.zssjason.sk/

Publikované: 14.1.2011 | Aktualizácia: 29.10.2019
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies