Galéria Ferdinanda Katonu

Galéria Ferdinanda Katonu v Spišskej Starej Vsi

Expozícia v Tatranskej galérii v Poprade

Otvorené v pracovných dňoch:

      10:00 - 12:00

      13:00 - 15:00

V prípade neprítomnosti volať

Tel.: +421 52 438 11 02

Mob.: +421 903 023 335

Mob.: +421 911 016 190

Prehliadku Galérie (počas pracovných dní)  si treba dopredu objednať na tel. čísle: +421 903 023 335.

Gallery Ferdinand Katona in Spišskej Starej Vsi

Exposition of Tatra Gallery in Poprad

Opening hours:

Mondey - Friday

 10:00 a.m. – 12:00 p.m.

 13:00 p.m. - 15:00 p.m.

In the case of an absence please call.

Phone number: +421 52 438 11 02

Mobile number: +421 911 016 190

A tour of the Gallery must be booked in advance on tel. numbers: +421 903 023 335.

202205060722490.img-20211002-122608

Narodenie zo Spišskej Starej Vsi

Poštová známka z edičného radu Umenie s vyobrazením tabuľovej maľby "Narodenie" (okolo roku 1460) zo Spišskej Starej Vsi, ktorá je majetkom Slovenskej národnej galérie.

Narodenie (Adorácia Ježiška) - fragment obojstranne maľovanej tabule, na rube s maľbou Útek do Egypta. Borové drevo, miestami na slávnostnej strane zistená bandáž, tempera. Výška 69 cm, šírka 56,5 cm. Tabuľa je poškodená odpílením na hornom, čiastočne i na dolnom okraji, na ľavej strane chýba asi štvrtina až tretina tabule. Autorstvo je pripísané Majstrovi Korunovanej tróniacej madony zo Spišskej Starej Vsi. Tabuľa pochádza z rímsko-katolíckeho farského kostola v Spišskej Starej Vsi, kde pôvodne bola časťou krídla hlavného oltára, z ktorého sa zachovala stredná tabuľa s Madonou. Oltár odstránili v 18. storočí a nahradili barokovým. Tabuľa sa našla v roku 1969 v sakristii kostola. Po reštaurovaní sa potvrdila výnimočná kvalita ako i význam fragmentu. Maliar bol majstrom dielne, ktorá vytvorila dnes rozobratý oltár z Partizánskej Ľupče. Staroveský fragment je pokročilejší a jeho kvalita zvlášť vyniká. Patrí k prvým vrcholným prejavom nového slohu na pôde Slovenska. Pokročilosť v názore na krajinu a farebnosť poukazuje na to, že maľba vznikla začiatkom 60. rokov 15. storočia.

 

Publikované: 8.8.2013 | Aktualizácia: 31.1.2023
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies