Galéria Ferdinanda Katonu

 Prehliadku Galérie si treba dopredu objednať na tel. čísle: 0904 580160

Narodenie zo Spišskej Starej Vsi

Poštová známka z edičného radu Umenie s vyobrazením tabuľovej maľby "Narodenie" (okolo roku 1460) zo Spišskej Starej Vsi, ktorá je majetkom Slovenskej národnej galérie.

Narodenie (Adorácia Ježiška) - fragment obojstranne maľovanej tabule, na rube s maľbou Útek do Egypta. Borové drevo, miestami na slávnostnej strane zistená bandáž, tempera. Výška 69 cm, šírka 56,5 cm. Tabuľa je poškodená odpílením na hornom, čiastočne i na dolnom okraji, na ľavej strane chýba asi štvrtina až tretina tabule. Autorstvo je pripísané Majstrovi Korunovanej tróniacej madony zo Spišskej Starej Vsi. Tabuľa pochádza z rímsko-katolíckeho farského kostola v Spišskej Starej Vsi, kde pôvodne bola časťou krídla hlavného oltára, z ktorého sa zachovala stredná tabuľa s Madonou. Oltár odstránili v 18. storočí a nahradili barokovým. Tabuľa sa našla v roku 1969 v sakristii kostola. Po reštaurovaní sa potvrdila výnimočná kvalita ako i význam fragmentu. Maliar bol majstrom dielne, ktorá vytvorila dnes rozobratý oltár z Partizánskej Ľupče. Staroveský fragment je pokročilejší a jeho kvalita zvlášť vyniká. Patrí k prvým vrcholným prejavom nového slohu na pôde Slovenska. Pokročilosť v názore na krajinu a farebnosť poukazuje na to, že maľba vznikla začiatkom 60. rokov 15. storočia.

 

Publikované: 8.8.2013 | Aktualizácia: 18.10.2019
  • Virtuálny cintorín