Verejné obstarávanie

  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 29.10.2021 "Projektová dokumentácia Denný stacionár"  11    zákazka podľa §117 Zák. č. 343/2015 
Detail 7.9.2021 "Stavebný dozor" na projekt "Zberný dvor Spišská Stará Ves"  10    zákazka podľa §117 Zák. č. 343/2015 
Detail 14.4.2021 "Revitalizácia - spevnené plochy a parkovisko a predĺženie bezbariérovej rampy - CIZS Spišská Stará Ves  62,970.82 €  zákazka podľa §117 Zák. č. 343/2015 
Detail 17.3.2021 Zberný dvor Spišská Stará Ves – stavebné práce  178,244.71 €  zákazka podľa §117 Zák. č. 343/2015 
Detail 9.11.2020 "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Spišská Stará Ves - ul. Jesenského"  10,720.00 €  zákazka podľa §117 Zák. č. 343/2015 
Detail 26.10.2020 "Rekonštrukcia chodníkov na ul. Štúrova od Diskontu po byt. dom č. 202" - zrušené  39,072,079.00 €  zákazka podľa §117 Zák. č. 343/2015 
Detail 5.10.2020 Projekt pozemkových úprav Spišská Stará Ves  27,933.00 €  zákazka podľa §117 Zák. č. 343/2015 
Detail 23.9.2020 Zdravotné stredisko Spišská Stará Ves - vybavenie  42,344.20 €  zákazka podľa §117 Zák. č. 343/2015 
Detail 17.8.2020 Stavebný dozor na predmet zákazky - "Rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Spišská Stará Ves"    zákazka podľa §117 Zák. č. 343/2015 
Detail 31.7.2020 "Rekonštrukcia materskej školy Spišská Stará Ves - stavebný dozor"    zákazka podľa §117 Zák. č. 343/2015 
Detail 14.7.2020 Rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Spišská Stará Ves  80,361.47 €  zákazka podľa §117 Zák. č. 343/2015 
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies