Verejné obstarávanie

  Dátum zverejnenia Predmet Por. č. Cena bez DPH Typ zákazky
Detail 9.11.2020 "Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v meste Spišská Stará Ves - ul. Jesenského"  10 720,00 €  zákazka podľa §117 Zák. č. 343/2015 
Detail 26.10.2020 "Rekonštrukcia chodníkov na ul. Štúrova od Diskontu po byt. dom č. 202" - zrušené  39 072 079,00 €  zákazka podľa §117 Zák. č. 343/2015 
Detail 5.10.2020 Projekt pozemkových úprav Spišská Stará Ves  27 933,00 €  zákazka podľa §117 Zák. č. 343/2015 
Detail 23.9.2020 Zdravotné stredisko Spišská Stará Ves - vybavenie  42 344,20 €  zákazka podľa §117 Zák. č. 343/2015 
Detail 17.8.2020 Stavebný dozor na predmet zákazky - "Rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Spišská Stará Ves"    zákazka podľa §117 Zák. č. 343/2015 
Detail 31.7.2020 "Rekonštrukcia materskej školy Spišská Stará Ves - stavebný dozor"    zákazka podľa §117 Zák. č. 343/2015 
Detail 14.7.2020 Rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Spišská Stará Ves  80 361,47 €  zákazka podľa §117 Zák. č. 343/2015 
  • Virtuálny cintorín