Cirkev

Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Web: schematizmus.kapitula.sk/

Kňazi vo farnosti:

Pavol Garaj - farár

Mgr. Ing.  Štefan Bocko PhD. - kaplán
 

Kostol Nanebovzatia Panny Márie bol postavený v druhej polovici 14. storočia ako dvojloďový gotický kostol, zaklenutý na stredné stĺpy. Pri úprave v druhej polovici 17.st. sa klenba lode zrútila a bola nahradená troma barokovými poľami krížovej klenby s medziklenbovými pásmi. Ďalšia barokizácia kostola bola v r.1772. Pri požiari 8.3.1760 zhorela veža, boli zničené vežové hodiny a päť zvonov. Z pôvodnej gotickej stavby sa zachovalo presbytérium s dvoma poľami gotickej krížovej rebrovej klenby, obvodové murivo lode, sakristia s ranogotickým oknom, dva gotické portály a gotické okná s pôvodnými kružbami. Veľmi charakteristická je veža, na strane podopretá zo strany vchodu rovnobežnými podperami opierajúcimi sa o múr cintorína. Ak sa chce odtiaľ prejsť okolo kostola, je potrebné prejsť pod portálmi, ktoré sú postavené v oporách. Strop v presbytériu má klinové vyžľabené rebrá, ktoré zakončujú konzoly. Vo vrcholovom krížení rebier sú umiestnené okrúhle svorníky s kvetmi a jeleňmi.
Z gotických detailov sa napriek tomu zachovali: dva lámané gotické portále a vstupný portál s bohato profilovaným kamenným ostením so štyrmi prétmi, s ktorých dva majú hruškovité zakončenie.
Kostol v Spišskej Starej Vsi Hlavný, neskorobarokový oltár z roku 1765 je zdobený v prostriedku obrazom Nanebovzatia Panny Márie, po bokoch sú rezby sv. Štefana a sv. Vladislava.  Vľavo je to obraz sediacej Madonny z roku 1490, napravo obraz Matky Božej Bolestnej z roku 1520.
Baroková kamenná krstiteľnica je z druhej polovice 17. storočia. Rokoková ambóna s obrazom Dobrého Pastiera pochádza z roku 1750 .
Pri vstupe do kostola je mramorová tabuľa a hneď vedľa nej je životopis a informácie o priebehu kanonizačného procesu vyhlásenia za svätého Alojza Mária Chmeľa, bosého Augustiniána, ktorý sa narodil v Spišskej Starej Vsi a svoj život zasvätil Bohu a pomoci nemocným.

Sv. omše:
nedeľa a sviatky -8.00, 11.00 h
Po- Pia - 7.00 h, 18.00h,
So - 8.00 h,18.00 h

Publikované: 12.1.2011 | Aktualizácia: 13.10.2019
  • Virtuálny cintorín