Voľby do orgánov samosprávy obcí a orgánov samosprávnych krajov 2022

K stiahnutiu

Kandidátne listiny na primátora mesta Spišská Stará Ves a poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Spišská Stará Ves sa podávajú zapisovateľke Mestskej volebnej komisie.


Posledný termín na podanie kandidátnych listín je 30.08.2022 (vrátane).

Informácie pre politické strany, politické hnutia a koalície sú zverejnené: https://www.minv.sk/?selfgov22-info21

Informácie pre nezávislých kandidátov sú zverejnené: https://www.minv.sk/?selfgov22-info31

Publikované: 12.7.2022 | Aktualizácia: 20.10.2022
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies