Významné osobnosti

   V našom meste sa narodili a pôsobili mnohé osobnosti, ktoré svojím dielom, prácou a životom zanechali  alebo zanechávajú odkaz budúcim generáciám. Ich život a práca sa natrvalo zapísali do histórie.

Brat Alojz Mária CHMEĽ - bohoslovec z rehole bosých Augustiniánov.

Ferdinand Katona - maliar

Otto Kuchel - lekár

Alexander Kuchel - lekár

  • Virtuálny cintorín