Verejný register odberateľských vzťahov

  Typ Číslo Dátum zverejnenia Predmet Partner IČO Cena
Detail Zmluva Dodávateľská 39/2021 16.4.2021 Zmluva o dielo INGSTAV SK, s.r.o. 46233091  176 160,24 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 37/2021 15.4.2021 Rámcová zmluva ista Slovakia, s.r.o. 31437028   
Detail Zmluva Dodávateľská 38/2021 15.4.2021 Dohoda o úhrade čiastočných nákladov na obstaranie zmien a doplnkov č. 1 územného plánu... Martin Krempaský    
Detail Zmluva Dodávateľská 35/2021 13.4.2021 Kúpna zmluva Ľubomír Škantár, Mária Škantárová   3 130,00 EUR 
Detail Zmluva Dodávateľská 34/2021 12.4.2021 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo životného prostredia SR 42181810  288 735,44 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/217 7.4.2021 HIM - stavebné práce CIZS - Projekt PEhAES, a.s. 00155764  105 832,27 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/205 6.4.2021 internet - 4/21 COMP-SHOP, s.r.o. 36800015  75,90 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/206 6.4.2021 Covid testovanie - obedy Jaroslav Kočinský 35214970  303,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/207 6.4.2021 príspevok na stravovanie dôchodcov - 3/21 Jaroslav Kočinský 35214970  245,60 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/208 6.4.2021 Covid testovanie - kredit na sms správy Creative Web, s.r.o. 36830178  180,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/209 6.4.2021 HIM - vybavenie odborných učební ZŠ - Projekt MIVASOFT, spol. s r.o. 36289906  57 017,41 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/211 6.4.2021 žiadosť o NFP - Zberný dvor - po schválení A4A - Agency 4 Academy, s.r.o. 50646826  4 200,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/212 6.4.2021 plyn - 4/21 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256  2 271,00 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/213 6.4.2021 Covid testovanie - ober a zneškodnenie NO EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  470,40 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/214 6.4.2021 vývoz - cintorín EKOS, spol. s r.o. Stará Ľubovňa 36168475  239,64 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/215 6.4.2021 zrážková voda - MK Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. 36500968  594,71 EUR 
Detail Faktúra došlá DF2021/216 6.4.2021 stravné lístky - 500 ks Ticket Service s.r.o. 52005551  2 036,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/45 6.4.2021 Objednávame si u vás vypracovanie znaleckého posudku na polyfunkčný objekt garáže... Ing. Ján Trebuňa 46147764  200,00 EUR 
Detail Objednávka vyšlá O2021/46 6.4.2021 Objednávame si u vás knihy do mestskej knižnice Štefan Hamza - CHRISTIANIA 45239002  0,00  
Detail Objednávka vyšlá O2021/47 6.4.2021 Objednávame si u vás dezinfekčné stojany /3 ks/ B-commerce, s. r. o. 52424812  285,00 EUR 
  • Virtuálny cintorín