Základné informácie

Charakteristika
Štatút: mesto
Názov: Spišská Stará Ves
Okres: Kežmarok
Kraj: Prešovský
Región: Zamagurie, Spiš
Počet obyvateľov: 2 228  (17.1.2011)
Rozloha: 16,67 km2
Nadmorská výška: 505 m n.m.
Kontaktné údaje
Adresa: Mestský úrad
Štúrova 228/109
061 01 Spišská Stará Ves
Telefón: 052/ 418 0411 - 35
Fax: 052/ 418 0416
E-mail: mesto@spisskastaraves.sk
Web: www.spisskastaraves.sk
Identifikačné údaje
IČO: 00 326 526
DIČ: 2020697283

  • Virtuálny cintorín