Kontakt

201906181116450.20190617-160506

Adresa:
Mestský úrad
Štúrova 228/109
061 01 Spišská Stará Ves

IČO: 00326526
DIČ: 2020697283

E-mail:
mesto@spisskastaraves.sk

Web:
www.spisskastaraves.sk

Číslo účtu: 0492 729 470/0900

IBAN: SK85 0900 0000 0004 9272 9470

BIC: GIBASKBX

Kontakty
Primátor mesta  
Ing. Ján Kurňava 0910 253 979 (052) 418 0410

primator@spisskastaraves.sk

mesto@spisskastaraves.sk

 
Prednostka MsÚ
 
Mgr. Anna Horníková         

0903 023 335                            

(052) 418 0415

anna.hornikova@spisskastaraves.sk
sluzby@spisskastaraves.sk

 
Oddelenie všeobecnej vnútornej správy, ekonomiky a kultúry  
Ing. Andrea Kurňavová                                    (052) 418 0433 financ@spisskastaraves.sk  
Viera Jurkovičová                             (052) 418 0421 matrika@spisskastaraves.sk  
Agnesa Dlhá 0911 016 190 (052) 418 0411 sekretar@spisskastaraves.sk  
Ing. Gabriela Staneková                                (052) 418 0432 mzdy@spisskastaraves.sk  

Mgr. Nadežda Kačicová         

0903 413 004                                 (052) 418 0414 tsp.spisskastaraves@gmail.com  
Anna Kačmarčíková                         (052) 418 0414  tsp.spisskastaraves@gmail.com  
Oddelenie služieb, výstavby, život. prostredia a region. rozvoja  
Marián Semančík 0911 519 393   Správa cintorína  
Mestský podnik Spišská Stará Ves  
Jozef Grainda 0940993064 (052) 418 0412 jozef.grainda@spisskastaraves.sk  
Mestská knižnica  
Mária Dlhá                           (052) 436 1102 kniznicassv@gmail.com  
Spoločný stavebný úrad  
Ing. Dávid Furcoň 0948735549   david.furcon@spisskastaraves.sk  
Hlavný kontrolór  
Mgr. Jozef Jendrichovský              (052) 436 1122 kontrola@spisskastaraves.sk  
         
Publikované: 12.1.2011 | Aktualizácia: 15.1.2024
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies