Kontakt

Adresa:
Mestský úrad
Štúrova 228/109
061 01 Spišská Stará Ves

IČO: 00326526
DIČ: 2020697283

E-mail:
mesto@spisskastaraves.sk

Web:
www.spisskastaraves.sk

Číslo účtu: 0492 729 470/0900

IBAN: SK85 0900 0000 0004 9272 9470

BIC: GIBASKBX

Primátor mesta
Ing. Ján Kurňava 0910253979 (052) 418 0410 primator@spisskastaraves.sk
Agnesa Dlhá 0911 016190 (052) 418 0411 sekretar@spisskastaraves.sk
Prednosta
                                                                                                                         mesto@spisskastaraves.sk    
Oddelenie všeobecnej vnútornej správy, ekonomiky a kultúry
Ing. Jaroslava Kronová   (052) 418 0433 financ@spisskastaraves.sk
Viera Jurkovičová   (052) 418 0421 matrika@spisskastaraves.sk
JUDr. Emília Penxová   (052) 418 0432 mzdy@spisskastaraves.sk
Mgr. Nadežda Kačicová 0903 413004 (052) 418 0414 tsp.spisskastaraves@gmail.com
Anna Kačmarčíková   (052) 418 0414 tsp.spisskastaraves@gmail.com
Oddelenie služieb, výstavby, život. prostredia a region. rozvoja
Mária Semančíková   (052) 418 0412 sluzby@spisskastaraves.sk
Bc. Anna Horníková   (052) 418 0415 anna.hornikova@spisskastaraves.sk
Marián Semančík  0911 519393 (052) 418 0435  
Hlavný kontrolór
Ing. Gabriela Staneková   (052) 418 0422 kontrola@spisskastaraves.sk

 


 

Publikované: 12.1.2011 | Aktualizácia: 28.6.2019
  • Virtuálny cintorín