Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu.

V zmysle § 76 a § 46 ods. 4 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb. Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí.

Elektronická (e-mailová) adresa na doručenie žiadostí o vydanie voličského preukazu je: 

 

mesto@spisskastaraves.sk

 

Lehota na doručenie elektronickej žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu uplynie 3. 5. 2019 o 24.00 h.

K stiahnutiu

Publikované: 2.4.2019 | Zobrazené: 180
  • Virtuálny cintorín