Voľby do Európskeho parlamentu 2024

Elections to the European Parliament 2024

Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú:

v sobotu 8. júna 2024 od 7:00 do 22:00 h

V meste Spišská Stará Ves boli určené 2 volebné okrsky a volebné miestnosti na odovzdávanie hlasovacích lístkov a na sčítanie hlasov vo voľbách do Európskeho parlamentu takto:

 1. volebný okrsok s poradovým číslom 1 pre časť územia mesta Spišská Stará Ves, ulica Štúrova
 • volebná miestnosť pre okrsok č. 1 - Vestibul (vstupná hala) na prízemí Domu  kultúry, Spišská Stará Ves, ul. Slov. nár. povstania 52/97 – (vchod do kinosály)

 

 1. volebný okrsok pod poradovým číslom 2 pre časť územia mesta Spišská Stará Ves, ulice: Slov. nár. povstania, Mlynská, Kukučínova, Tatranská, Jesenského, 1. mája, Športová, Za Riekou a miestna časť Lysá nad Dunajcom, 
 • volebná miestnosť pre okrsok č. 2 - Zasadacia miestnosť na prízemí v Dome kultúry, Spišská Stará Ves, Slov. nár. povstania 52/97 – (vchod z boku do knižnice)
Publikované: 6.6.2024 | Zobrazené: 188
 • www.tatry-pieniny.com
 • www.po-kraj.sk/sk
 • www.tatryspispieniny.sk
 • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
 • www.pienap.sk
 • www.vsstz.sk
 • www.euwt-tatry.eu/sk
 • www.pfz-poprad.sk
 • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies