VÝZVA PRE MAJITEĽOV PSOV

Na základe výziev na vykonanie opatrení od Obvodného oddelenia PZ v Spišskej Starej Vsi, Pošty Spišská Stará Ves a obyvateľov mesta,  žiadame všetkých majiteľov psov, aby vykonali všetky potrebné opatrenia na zamedzenie samovoľného pohybu psov bez prítomnosti majiteľa v meste. Upozorňujeme na dodržiavanie povinnosti držiteľov psov v zmysle  zákona 282/2022 Z.z., ktorým sa upravujú podmienky držania psov a na dodržiavanie platného Všeobecneho záväzného nariadenia č. 1/2010 o podmienkach držania psov na území mesta Spišská Stará Ves. Z uvedeného zákona  vyplýva, že držiteľ psa, ktorý nezabráni voľnému pohybu psa sa dopúšťa priestupku a v zmysle tohto zákona je možné uložiť mu pokutu až do výšky 165 €. V prípade uhryznutia psom môže dôjsť až k trestnoprávnemu postihu. Obvodné oddelenie PZ Spišská Stará Ves sa v nadchádzajúcom období vo zvýšenej miere zameria na dodržiavanie vyššie spomínaných povinností a pri následnom zistení ich porušenia, bude v daných veciach realizovať priestupky.  

 

 

Publikované: 24.2.2023 | Zobrazené: 168
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies