Smernica primátora mesta o postupe vykonávania finančnej kontroly v pôsobnosti Mesto Spišská Stará Ves

Publikované: 18.8.2016 | Zobrazené: 92
  • Virtuálny cintorín