Verejné obstarávanie

Rekonštrukcia miestnych komunikácii v meste Spišská Stará Ves

Dátum zverejnenia:
14.7.2020
Poradové číslo:
1
Cena bez DPH:
80 361,47 € 
Typ zákazky:
zákazka podľa §117 Zák. č. 343/2015
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
29.7.2020 12.00
Termín dodania:
31.10.2020 
Kód CPV:
45233142-6 

Kontakt

Ing. Ján Kurňava
Tel.: 0910 253 979

Dokumenty

  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.podtatranske-noviny.sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín