Verejné obstarávanie - zákazky s nízkou hodnotou

CIZS stavebný dozor - VÝZVA 13.1.2020

K stiahnutiu

Prehlbovanie mestských studní - VÝZVA 16.08.2019

K stiahnutiu

Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre región Zamaguria a Predmaguria - VÝZVA 08.07.2019

K stiahnutiu

Vypracovanie regionálnej nízkouhlíkovej stratégie pre región Zamaguria a Predmaguria - VÝZVA 18.06.2019 - ZRUŠENÁ 1.7.2019

K stiahnutiu

Rekonštrukcia hasičskej stanice MHZ Spišská Stará Ves - VÝZVA 05.04.2019.

K stiahnutiu

 Výstavba detského ihriska v meste Spišská Stará Ves - VÝZVA 13.07.2018

K stiahnutiu

 Nákup športovej výbavy pre mladých športovcov v meste Spišská Stará Ves - VÝZVA 05.07.2018

K stiahnutiu

 „Rekonštrukcia hygienických zariadení /ŠATNE -FUTBALOVÉ IHRISKO/“- VÝZVA 19.05.2018

K stiahnutiu

 Vypracovanie projektového zámeru a žiadosti o NFP „Modernizácia a rekonštrukcia centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Spišská Stará Ves“ - VÝZVA 02.05.2018

 Prípravná a projektová dokumentácia „Modernizácia a rekonštrukcia centra integrovanej zdravotnej starostlivosti Spišská Stará Ves“ - VÝZVA 04.05.2018

 Vydanie hudobného CD nosiča s autentickým folklórom spoločného regiónu - VÝZVA 8.11.2017

K stiahnutiu

Publikované: 20.6.2018 | Aktualizácia: 13.1.2020
  • Virtuálny cintorín