Verejné obstarávanie - prieskumy trhu

Oznámenia o zákazkách podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní od 1.7.2013

Mesto Spišská Stará Ves , Štúrova 228/109, 061 01 Spišská Stará Ves ako verejný obstarávateľ, zastúpené primátorom mesta Ing. Jozefom Harabinom,  oznamuje zadávanie zákazky vyššej ako 1.000 eur s limitom plnenia do 20.000 eur na obstaranie zákazky:

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania tejto zákazky (§9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení) nie je možné podať námietky .

P.č.
dátum
zadávania
Predmet zákazky
Predpokladaná hodnota
druh Identifikácia úsešného uchádzača
3. 08.11.2017

Vydanie hudobného CD nosiča s autentickým folklórom spoločného regiónu

Príloha č. 1

Príloha č. 2

 

 6 800 EUR bez DPH  služba

 

2. 21.6.2017

Publikácie, štúdie – Grafické spracovanie a dvojjazyčná tlač o kultúrnom dedičstve Zamaguria a Gminy Lapsze Nižne“

Príloha č. 1

Príloha č. 2 

20 300 EUR bez DPH služba  Mgr. Inga Majeriková - GORALINGA, Sekurisová 1925/7, 841 02 bratislava
1. 6.3.2017 Nákup malotraktora 13 000 EUR bez DPH tovar  
1. 9.2.2016

Projektová dokumentácia budovy mestského úradu .  Príloha č. 1, Príloha č. 2, Príloha č. 3 , Príloha č. 4

8 800 EUR bez DPH služba  Ing. arch. Jozef Figlár, Hviezdoslavova 19, 060 01 Kežmarok
2. 14.01.2015 Snehová fréza  1600,00 EUR bez DPH tovar  
1. 05.01.2015 Snehová fréza -  VO zrušené 1600,00 EUR bez DPH tovar  
10.  3.12.2014 Vypracovanie PD - rekonštrukcia Jesenského ul.  3500,00 EUR bez DPH služba  Ing. arch. Jozef Figlár, Hviezdoslavova 19, 060 01 Kežmarok
9. 28.11.2014 Rekonštrukcia podláh v sobášnej miestnosti 1650,00 EUR bez DPH

tovar

služby

 Propodlahy s.r.o, Magurská 2, 05801 Poprad
8. 29.10.2014 Mestský kamerový systém - rozšírenie

10 000,00 EUR bez DPH

služby  FITTICH RATES s.r.o., Šafáriková 20, 048 01 Rožňava
7. 6.10.2014 Výmena radiatorov KD 5000,00 EUR bez
DPH
služby  Jaroslav Hrebík, Voda, kúrenie , plyn, 065 33 Veľký Lipník
6. 30.9.2014 Údržba miestnych komunikácií v meste Spišská Stará Ves 3200,00 EUR bez
DPH
služby  Strabag s.r.o., Mlynské Nivy 61/A,
825 18 Bratislava
5. 27.5.2014 Oprava ciest - havárijny stav po povodniach
1500,00 EUR bez
DPH
služby  JUNO DS s.r.o., Lipová 17, 064 01 Stará Ľubovňa
4. 5.5.2014 Zabezpečenie riadenia projektu 1400,00 EUR bez DPH služby Izabela Zajec CELAPOLKA, Garbarska 24/35, 31-131 Kraków , PL
3. 5.52014 Výber dodávateľa na vydanie informačnej brožúry 6000,00 EUR bez DPH tovar Mgr. Ingrid Majeríková - GORALINGA, Sekurisová 1925/7, 841 02 Bratislava
2. 10.4.2014 Opravy cestných výtlkov v meste Spišská Stará Ves 1349,90 EUR bez DPH služby StavVia s.r.o., Popradská 36, 059 01 Spišská Belá
1. 8.4.2014 Výsadba kvetov a ošetrovanie mestskej zelene počas vegetácie 1296,00 EUR bez DPH služby Ľudmila Kaňuková, Tatranská 274/21,061 01 Spišská Stará Ves
5. 5.7.2013 Kultúrny priestor Spiša ožíva - hľadisko 4995,00 EUR bez DPH tovar Stolárstvo, tesárstvo Alfonz Čarnogurský, Štúrova  256, 061 01 Spišská Stará Ves
4. 5.7.2013 Kultúrny priestor Spiša ožíva - stánky 2525,00 EUR bez DPH tovar Stolárstvo Andrej Kaňuk, Jesenského 363, 061 01 Spišská Stará Ves
3. 5.7.2013 Kultúrny priestor Spiša ožíva - občerstvovacie sady 7292,00 EUR bez DPH tovar Stolárstvo Andrej Kaňuk, Jesenského 363, 061 01 Spišská Stará Ves
2. 25.11.2013 Hydroizolácia strechy - garáže dom služieb 1800,00 EUR bez DPH služby  Profesta spol. s r.o., Teplická 2196/2, 058 01 Poprad
1. 16.11.2013 Porucha čerpadla - havarijný stav 1200,00 EUR bez DPH tovar  

 

Názov zákazky

Výzva na predloženie ponúk na poskytnutie služieb " Projektová dokumentácia budovy mestského úradu"

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky 

 Príloha č. 2 - Zmluva o dielo

Príloha č. 3 - Cenová ponuka

Príloha č. 4 

 

 Výzva na predkloženie cenovej ponuky na zabezpečenie procesu verejného obstarávania v rámci projektu "Spoločný turistický priestor Spiša"

Víťaz: Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostejovská 117/A, 080 01 Prešov
Celková cena: 996,00 EUR s DPH

 

Výzva na predkloženie cenovej ponuky na zabezpečenie riadenia projektu (Administrátor projektu) pre schválený projekt "Spoločný turistický priestor Spiša"

Víťaz:Agentúra regionálneho rozvoja PSK, Prostejovská 117/A, 080 01 Prešov
Celková cena: 4023,00 Eur s DPH

 Výzva na predloženie cenovej ponuky zabezpečenie procesu verejného obstarávania pre mesto Spišská Stará Ves na schválené rozpočtové položky

Víťaz: Jaroslav Kočinský, Reštaurácia NOVA, SNP 504/99, 061 01 Spišská Stará Ves
Celková cena: 1295 Eur s DPH
Publikované: 2.12.2013 | Aktualizácia: 13.1.2019
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies