Verejné obstarávanie

Zberný dvor Spišská Stará Ves – stavebné práce

Dátum zverejnenia:
17.3.2021
Poradové číslo:
8
Cena bez DPH:
178 244,71 € 
Typ zákazky:
zákazka podľa §117 Zák. č. 343/2015
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
26.3.2021 
Termín dodania:
30.11.2021 
Kód CPV:
45000000-7 

Kontakt

Ing. Ján Kurňava
Tel.:

Dokumenty

  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.podtatranske-noviny.sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín