Verejné obstarávanie

"Stavebný dozor" na projekt "Zberný dvor Spišská Stará Ves"

Dátum zverejnenia:
7.9.2021
Poradové číslo:
10
Cena bez DPH:
 
Typ zákazky:
zákazka podľa §117 Zák. č. 343/2015
Stav zákazky:
aktuálna
Predloženie ponuky:
 
Termín dodania:
 
Kód CPV:
71520000-9 Stavebný dozo 

Kontakt

JUDr. Mgr. Vladislav Mičátek, PhD.
Tel.: +421 904 103 699

Dokumenty

vyzva-na-predlozenie-cenovej-ponuky.pdf, Veľkosť: 252.93 kB

priloha-c-1-ponukovy-list.docx, Veľkosť: 21.97 kB

priloha-c-2-mandatna-zmluva.doc, Veľkosť: 90.5 kB

  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.podtatranske-noviny.sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín