Expozícia Š. L. Kostelničáka otvorená.

 Dňa 15.06.2018 v priestoroch Galérie Ferdinanda Katona bola otvorená výstava s najvýznamnejšími dielami umelca.

Štefan Leonard Kostelničák (1900 – 1949), rodák zo Spišskej Starej Vsi, sa do dejín slovenského výtvarného umenia zapísal ako najvýznamnejší ornamentista. Ľudové ornamenty zdobili parádne ľudové kroje, výšivky, obrusy, dečky na komodách, najkrajšie skrine i taniere povešané po stenách dreveníc. Štefan Kostelničák ľudovú tvorbu ornamentov povýšil na umenie. Popri tom založil časopis Naša Magura a spolok Ústredie magurských Slovákov, čím pôsobil aj v oblasti organizácie kultúry, vystupoval ako vlastenec-humanista, zanietený pre otázky týkajúce sa osvety a vzdelávania pospolitého ľudu.

Výstava ponúka časť zbierky jeho diel, ktoré pozostávajú z dekorovaných textov základných katolíckych modlitieb – Otče náš a Zdravas Mária z roku 1928. Časť výstavy tvoria významné štátotvorné dokumenty, Pitsburgská dohoda a Martinská deklarácia z roku 1918, ktoré dekoroval pri príležitosti desiateho výročia vzniku prvej Československej republiky. Práve v roku 2018 si pripomíname sté výročie ich vzniku a podpísania. 

 

 

Ján Kurňava, Publikované: 21.6.2018 | Zobrazené: 16
  • Virtuálny cintorín