Hrad Ľubovňa a skanzen

Hrad Stará Ľubovňa

Hrad Stará Ľubovňa

Hrad postavený začiatkom 14. st. mal chrániť severné hranice Uhorska pred Poľskom.
Hrad Ľubovňa V roku 1412 si uhorský kráľ Žigmund Luxemburský požičal od Poľského kráľa Vladislava II. Jagelovského 37 000 kôp českých strieborných grošov, za čo mu dal do zálohy 13 spišských miest zo saskej provincie, 3 kráľovské mestá Starú Ľubovňu. Podolínec, Hniezdne, hrady Ľubovňa a podolínsky hrad spolu s obcami patriacimi do hradných panstiev. Keďže Žigmund peniaze nevrátil a neskôr Poliaci odmietli vrátenie požičanej sumy, ostali mestá a obce v poľskom zálohu 360 rokov, až do roku 1772. V roku 1772 za panovania Márie Terézie sa ukončila poľská správa nad časťou územia Spiša a Ľubovniansky hrad stratil svoje významné postavenie. Založené mestá a obce ostali súčasťou Uhorska.

Posledným súkromným majiteľom hradu (do roku 1945) bol gróf Ján Zamoyský, ktorého manželka Izabela de Bourbon pochádzala zo španielskeho kráľovského rodu.
skanzen K najcennejším objektom hradu patrí hlavná kruhová obranná veža, po obnove sprístupnená návštevníkom v roku 2003. V barokovom paláci je prezentovaný dobový nábytok a vo vysokom bastióne expozícia Zamoyských. Prehliadka hradu trvá 80 minút a možno ju uskutočniť so sprievodcom alebo individuálne so sprievodným textom.

Pod hradom Ľubovňa sa nachádza expozícia ľudovej architektúry, verejnosti sprístupnená v roku 1985. Dominantou a najstarším exponátom je kultúrna pamiatka - zrubový kostolík východného obradu z Matysovej z r. 1883, zasvätený sv. Michalovi Archanjelovi. Najpočetnejšie zastúpenie v expozícii majú drevené obytné domy zo začiatku 20. storočia, stará kováčňa, hájovňa, škola a mlyn.

Hrad Ľubovňa:
Telefón: ++421-52-4322030 Fax: ++421-52-4322302
Email: muzeum@sl.sinet.sk
Adresa: Zámocká 20, 064 01 Stará Ľubovňa

Vstup:

 • 1.1.2008 - 30.4.2008 Utorok - nedeľa od 10,00 - 15,00 hod.
 • 1.5.2008 -30.9.2008 Pondelok - nedeľa od 9,00 - 18,00 hod.
 • 1.10.2008 - 31.10.2008 Utorok - nedeľa od 10,00 - 16,00 hod.
 • 1.11.2008 - 31.12.2008 Utorok - nedeľa od 10,00 - 15,00 hod.

Vstupné: 70 Sk dospelí, 40 Sk deti 6-19 rokov a študenti, deti do 6 rokov a ZŤP bezplatný vstup.

Skanzen Ľubovniansky skanzen
Telefón: ++421-52-4323982 Fax: ++421-52-4322302
Email: muzeum@sl.sinet.sk
Adresa: Zámocká 20, 064 01 Stará Ľubovňa

Vstup:

 • 1.1.2008 - 30.4.2008 Zatvorené
 • 1.5.2008 - 30.9.2008 Pondelok - nedeľa od 9,00 - 18,00 hod.
 • 1.10.2008 - 31.10.2008 Utorok - nedeľa od 10,00 - 16,00 hod.
 • 1.11.2008 - 31.12.2008 Zat­vorené

Vstupné: 50 Sk dospelí, 30 Sk deti 6-19 rokov a študenti, deti do 6 rokov a ZŤP bezplatný vstup

 • www.tatry-pieniny.com
 • www.po-kraj.sk/sk
 • www.tatryspispieniny.sk
 • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
 • www.pienap.sk
 • www.vsstz.sk
 • www.euwt-tatry.eu/sk
 • www.pfz-poprad.sk
 • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies