Osturňa

Osturňa

Osturňa

Osturňa bola založená v roku 1313, ale jej rozvoj sa datuje od 15. storočia. V 16. storočí väčšinu obyvateľstva tvorili Valasi - Rusíni, nazývaní Rusnáci, ktorí používajú rusínske nárečie ovplyvnené slovenským i poľským jazykom. Pôvodne vyznávali pravoslávie, od 17. storočia gréckokatolícke náboženstvo. V obci, za Osturnianskym potokom bol postavený drevený kostolík. Jeho fundátorom bol šoltýs Kaniak. Keď kostolík v roku 1796 vyhorel, na jeho mieste postavili murovaný kostol sv. Michala archanjela, ktorý slúži veriacim dodnes. Pri kostolíku, kde je i cintorín, sa nachádzajú hodnotné náhrobné kamene.
Osturňa Osturňa je veľká obec, s katastrom až 4 124ha, leží v hlbokej doline Osturnianskeho potoka, tečúceho smerom k Veľkej Frankovej. Nachádza sa v blízkosti hranice s Poľskom a susedí s obcami - Jurgov, Repiská, Lapšanka, od Tatier so Ždiarom. Obec má dĺžku 9,5 kilometra. Prísť do nej sa dá cestou od Veľkej Frankovej. Prejazdná je taktiež poľná cesta, ktorá vedie z Príslopu pred Ždiarom, pozdĺž Bystrého potoka.
Osturňa sa vyznačuje hodnotnou drevenou architektúrou, ktorá je pamiatkovo chránená. Zvláštnosťou sú tri prírodné jazierka, zahradené zosuvmi, ktoré sú prírodnými rezerváciami. Najväčšie z nich, Veľké osturnianske jazero sa nachádza na sever od obce. V jeho okolí sa rozprestiera prírodná rezervácia s rozlohou 50 ha. Pod pohraničným chrbtom, leží Malé jazierko v rezervácii s rozlohou 7 ha. Tretím je Jazero - prírodná pamiatka pod chrbtom Spišskej Magury smerom k Veľkej Frankovej, s rozlohou 14,4 ha, nazýva sa aj Dankovo pleso.
Osturňa V obci sú tri obchody a pohostinstvo, pohraničná stráž, požiarnici, škola i obecný úrad. Osturňa patrí k najperspektív­nejším obciam Zamaguria z hľadiska rozvoja turistiky. Osturňa, to sú čisté potoky, vrchy s výhľadmi na Spišskú Maguru i Belianske Tatry, lesy plné hríbov, malín a čučoriedok, tradičná zástavba robí obec rázovitou. Miestni gazdovia ponúkajú hosťovské izby, zvlášť pokojné prostredie sem priťahuje čoraz viac návštevníkov. Územia obce, ktoré leží medzi národnými parkami - Tatranským a Pieninským, je veľmi atraktívne pre cykloturistiku i pešiu turistiku.

  • Virtuálny cintorín