Pieninsky národný park

Pienap

Pienap

Pieninský národný park sa nachádza v severnej časti Slovenska pozdĺž štátnej hranice s Poľskou republikou. Má výmeru 3 749 ha a nachádza sa v katastrálnych územiach siedmich obcí: Červený Kláštor, Haligovce, Kamienka, Lechnica, Lesnica, Stráňany, Veľký Lipník a okresoch Stará Ľubovňa a Kežmarok.
Územie ochranného pásma má výmeru 22 444 ha. Samotné Pieniny, ktorých časť sa nachádza v Poľsku a časť na Slovensku majú dĺžku cca 35 km a šírku do 6 km. Dominujúce postavenie Pienin majú skalné veže Troch korún (982 m n.m.), ktoré sa nachádzajú na poľskom území, na našej strane ku nim patrí zalesnený masív Kláštornej hory (657 m n .m.). K výraznejším bradlám na území národného parku patrí Holica (824 m), Rabštín (845 m), Kýčera (953 m), Vysoké skalky (1050 m), Vysoká (1014 m), Vrchriečky (966 m).
Sídlo správy národného parku je v obci Červený Kláštor.
Pienap

Najvyšší (982 m.n.m.) a najzaujímavejší vrch vo vlastných Pieninách ležiaci v poľskej časti Pienin nad ľavým brehom Dunajca pri jeho toku prielomom.
Na jeho južnej strane vytvára päť vrcholových skalných veží, ktorých steny sú okolo 100 m vysoké, podobu koruny. Z najvyššej veže Okrúhlej (Okraglica, Okrúhlica) je uchvacujúci pohľad do strmín Prielomu Dunajca.
Na vrchole je vyhliadková galéria pre 15 osôb, pri návale vystupujúcich sa na vyhliadke možno zdržiavať iba 10 minút. Na severnom úbočí vrcholu je uprostred lesa pekná poľana Pieniny, z ktorej je tiež pekný výhľad na okolitý kraj.

Plavba na drevených pltiach po Dunajci

Pieniny tvoria malé, vápencové horské pásmo s neopakovateľnými scenériami. Rieka Dunajec preteká Pieninami nádherným kaňonom. Rieka Dunajec preteká Pieninami nádherným kaňónom. Každoročne, od jari až do jesene sa môžu turisti zviesť na drevených pltiach kaňónom Dunajca z Červeného Kláštora do Lesnice. Počas plavby môžeme obdivovať vápencové skaly a skalné útesy Pienin vysoké niekoľko sto metrov, ktoré sa týčia priamo z hladiny rieky a najkrajšie miesta Pieninského národného parku.

  • Virtuálny cintorín