Kaštieľ v Strážkach

Kaštieľ Strážky

Kaštieľ Strážky

Dedinka Strážky vznikla v druhej polovici 12. storočia. Pôvodne bola jednou zo strážnych osád zabezpečujúcich obranu severných hraníc Uhorska a bezpečnosť cesty spájajúcej Spiš s Poľským kráľovstvom.
Najstaršou zachovanou písomnou zmienkou o tomto sídle je donačná listina Bela IV. z roku 1521, v ktorej sa spomína v súvislosti s popisom hraníc mesta Kežmarok. Prvou známou šľachtickou rodinou vlastniacou Strážky bola rodina Berzeviczyovcov, ktorá ju získala na začiatku 14. storočia od kráľa Karola Róberta.
V roku 1556 bol majiteľom strážskeho majetku Marko Horvath- Stansith de Gradec. Kaštieľ, spolu s ostatnými spišskými majetkami, dostal od uhorského panovníka Ferdinanda I. Habsburského za zásluhu v bojoch proti Turkom. Jedným z najvýznamnejších členov tejto chorvátskej rodiny bol Gregor Horvath - Stansith (1558 - 1597), syn zakladateľa strážskej vetvy rodu. Gregor prebudoval kaštieľ v renesančnom štýle, založil v ňom latinskú humanistickú školu - 1584 a taktiež knižnicu, ktorá sa v krátkom čase stala jednou z najlepšie vybavených knižníc v Uhorsku.
Kaštieľ v Strážkach Horvath - Stansithovci vlastnili kaštieľ do roku 1801, kedy sa novými majiteľmi Strážok stali Szirmayovci. V druhej polovici 19. storočia vlastnili kaštieľ Mednyánszkí a nakoniec Czóbelovci, ktorí kaštieľ užívali do roku 1945.
Po smrti Margity Czóbelovej ml. (1972), poslednej majiteľky a užívateľky kaštieľa, prešiel objekt do správy Slovenskej národnej galérie. Po dlhých rekonštrukčných prácach bol v roku 1991 sprístupnený verejnosti, ktorá tu mala možnosť zhliadnuť niekoľko stálych expozícií. Okrem expozície venovanej výnimočnej maliarskej osobnosti Ladislava Medňanského (1852 - 1919) je tu sprístupnená aj expozícia portrétu 17. - 19. storočia, expozícia historického nábytku a pôvodná strážska historická knižnica.

Kaštieľ Strážky, Sp. Belá, Medňanského 25
Tel.,fax: 052/458 13 13, 052/458 11 52
e-mail :strazky@sng.sk

Otvorené:
1.10 -30.4. denne okrem pondelka 10.00 - 17.00 h,
Počas sezóny, 15.6. - 15.9. denne 9.00 - 19.00 h

  • Virtuálny cintorín