Slovenský zväz včelárov

Predseda: Ing. Štefan Danko
Pokladník: Ing. Ján Gemza
Tajomník: Július Dlugolinský

Web: www.spisskastaraves.vcelari.sk

Po vojne existovalo po vojne pod vedením Jána Kiliana Okresné včelárske združenie. K jeho znovuoživeniu došlo až v roku 1954 z iniciatívy Jána Gemzu, ktorý sa stal predsedom, a Michala Eliáša, ktorý bol tajomníkom. Po zrušení okresu vznikla v Spišskej Starej Vsi miestna organizácia združujúca včelárov z celého Zamaguria. Pod vedením Jána Čarnogurského pri nej fungoval krúžok mladých včelárov. V období najväčšieho rozmachu na prelome 80. a 90. rokov obhospodarovalo 94 chovateľov 1 500 včelstiev. V súčasnosti spolok združuje 33 chovateľov včiel a záujemcov o včelárstvo z okresu Kežmarok. Tí spolu obhospodarujú 520 včelstiev. Základná organizácia Slovenského zväzu včelárov má sídlo v Spišskej Starej Vsi. Tajomník Július Dlugolinský má spôsobilosť na výkon funkcie učiteľ včelárstva - všeobecné včelárenie a chov včelích matiek.
V jednotlivých obciach sa nachádzajú dôverníci, ktorí sprostredkúvajú kontakt medzi výborom a radovými členmi. Výsledkom činnosti zamagurských včelárov je výroba medu vynikajúcej kvality, propolisu či materskej kašičky. Na tradície našich slovanských predkov nadväzujú pálením medoviny a výrobou rôznych ozdôb z vosku.

  • Virtuálny cintorín