Certifikát za rok 2021 - množstvo vytriedeného odpadu

Mesto Spišská Stará Ves má so spoločnosťou  NATUR-PACK, a.s., ako autorizovanou organizáciou zodpovednosti výrobcov uzatvorenú Zmluvu o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov, ktorej predmetom je dohoda o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov. Každoročne vydáva táto organizácia mestám a obciam  certifikáty o množstvách vytriedených komunálnych odpadov za uplynulý rok. Kým v roku 2020 bolo v meste Spišská Stará Ves vytriedených 66 275 kg komunálneho odpadu, čo predstavovalo 29,73 kg na obyvateľa. V roku 2021 sme vytriedili v meste  81 630 kg, čo predstavuje 37,10 kg na obyvateľa. Medziročne sme tak vytriedili o 15 355 kg viac komunálnych odpadov. Ďakujeme všetkým občanom, ktorí zodpovedným triedením komunálnych odpadov prispievajú k ochrane životného prostredia.

 

Publikované: 15.6.2022 | Zobrazené: 97
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.podtatranske-noviny.sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies