Demografický vývoj v Spišskej Starej Vsi v roku 2019

 

Demografický vývoj v Spišskej Starej Vsi v roku 2019

Už tradične začiatkom roka prinášame informáciu o demografickom vývoji v našom meste v predchádzajúcom roku. Ako to bolo v tejto oblasti v našom meste v roku 2019?

Rok  2019 sa veľmi nelíšil od toho predchádzajúceho. V počte obyvateľov sme opäť  zaznamenali pokles počtu obyvateľov, i keď už nie taký výrazný ako v roku 2018, kedy došlo k zníženiu počtu obyvateľov o 41, v roku 2019 došlo k zníženiu počtu obyvateľov o 13.


Demografický vývoj v Spišskej Starej Vsi v roku 2019

Ukazovateľ

Spolu

Muži

%

Ženy

%

Stav obyvateľov k 1. 1. 2019

2 216

1 094

49,37

1 122

50,63

Prírastok v roku 2019 celkom

48

19

39,58

29

60,42

    Z toho: narodením

22

7

31,82

15

68,18

                   prihlásením sa na trvalý pobyt

26

12

46,15

14

53,85

Úbytok v roku 2019 celkom

61

31

50,82

30

49,18

    Z toho: úmrtím

17

9

52,94

8

47,06

                   odhlásením sa z trvalého pobytu

44

22

50

22

50

Stav obyvateľov k 31. 12. 2019

2 203

1 082

49,11

1 121

50,89

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ešte zopár štatistických údajov:

-          zmena trvalého pobytu v rámci nášho mesta -  6 občanov, 
-          zrušenie pobytu na návrh vlastníka nehnuteľnosti  - 0,
-          uzavretie manželstva - 36 občanov vstúpilo do manželstva, z toho 19 uzavrelo manželstvo     našom  matričnom   obvode,   7   mimo   nášho   matričného  obvodu,
-          6 manželstiev bolo uzavretých medzi občanmi nášho mesta.  

 

A aké mená pribudli?

-          chlapci:  Peter, Tobias, 2x Maximilián, Ernest, Slávo, Zdenko
-          dievčatá: Júlia, Milota, Elena,  Tatiana, Stela, Rebeka, Radka, Karin, Alžbeta, Amélia,
               Nela Petra, Lívia, Anna Mária, Elizabeth, Katarína.

 

Publikované: 2.1.2020 | Aktualizácia: 2.1.2020 | Zobrazené: 264
  • Virtuálny cintorín