Demografický vývoj v Spišskej Starej Vsi v roku 2022

 

Demografický vývoj v roku 2022 nebol veľmi priaznivý, zaznamenali sme pomerne veľký úbytok obyvateľov. Počet obyvateľov oproti predchádzajúcemu roku klesol o 14.  K poklesu došlo najmä zvýšeným počtom odhlásených či zomrelých obyvateľov, no aj na strane prírastkov sme zaznamenali menšie čísla, keď  oproti predchádzajúcemu roku sa v našom meste narodilo menej detí, ale aj menej  obyvateľov sa prihlásilo na trvalý pobyt.   

 

Demografický vývoj v Spišskej Starej Vsi v roku 2022

Ukazovateľ

Spolu

Muži

%

Ženy

%

Stav obyvateľov k 31. 12. 2021

2 220

1 088

49,00

1 132

51,00

Prírastok v roku 2022 celkom

46

24

52,17

22

47,83

         Z toho: narodením

23

13

56,52

10

43,48

                        prihlásením sa na trvalý pobyt

23

11

47,83

12

52,17

Úbytok v roku 2022 celkom

60

24

40,00

36

60,00

          Z toho: úmrtím

22

12

54,55

10

45,45

                         odhlásením sa z trvalého pobytu

38

12

31,58

26

68,42

Stav obyvateľov k 31. 12. 2022

2 206

1 088

49,32

1 118

50,68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niekoľko ďalších demografických údajov:

-          priemerný vek: celkom - 39,54, muži – 39,22, ženy – 40,17

-          trvalý pobyt v rámci nášho mesta  v tomto roku zmenilo 10 občanov, 

-          2 občanom bol  zrušený pobyt na návrh vlastníka nehnuteľnosti

-          na prechodný pobyt sa prihlásili 3 občania,

-          2 občania ukončili prechodný pobyt pre uplynutím predpokladanej doby na prechodný pobyt

-          23 občanov uzavrelo manželstvo, v dvoch prípadoch bolo manželstvo uzavreté medzi občanmi nášho mesta.

 

A aké mená dávali rodičia svojim deťom v roku 2022?

U chlapcov to boli mená: Tomáš, Pavol, Róbert, Zdenko, Dominik, Marko, Denis, 2x Ján, Lucas, Dávid, Peter, Noel. Dievčatá dostali mená:  Ela, Mária,  Slávka, Kristína, Johanka, Vanda, Lucia,  Ema, Ester, Karolína. Pestrú mozaiku mien občanov nášho mesta ozvláštnili v tomto roku dve nové mená dievčat, a to Johanka a Vanda. 

 

                                                                                           Viera Jurkovičová

                                                                                            ohlasovňa pobytu

 

Publikované: 3.1.2023 | Aktualizácia: 3.1.2023 | Zobrazené: 164
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín
Nastavenia cookies