Dni mesta Spišská Stará Ves 2019

 

Mesto Spišská Stará Ves sa snaží budovať na silných tradíciách a ľuďoch, ktorí v ňom žijú. Jednou z tradícií súčasnej doby sú aj Dni mesta Spišská Stará Ves, ktoré sa konali 27.-29. júla 2019. V tomto roku to už bol 13. ročník, v rámci ktorého sme aj vďaka finančnému príspevku Prešovského samosprávneho kraja pre obyvateľov mesta, blízkeho okolia a hostí, pripravili program plný krásnej živej atmosféry a nerušenej zábavy.

Tento ročník začal už tradične v areáli základnej školy ROZHOVORMI S PRÍRODOU, v ktorých pracovníci Správy PIENAP-u prichystali odchyt spevavcov, ukážky ich krúžkovania i pretek „Najrýchlejší záhradný slimák 2019“.

Dopoludnie sa nieslo v duchu súťaživého zápolenia na šachovom, tenisovom  a hokejbalovom turnaji. Rodičia so svojimi ratolesťami sa zabávali pri divadelnej rozprávke „O hlúpom Janovi“ v podaní Divadla na sídlisku z Prešova. V pizzerii Taverna sa konal bowlingový turnaj.

Počasie nám prialo aj v nedeľu. Tú sme začali svätou omšou v kostole Nanebovzatia panny Márie za účasti Speváckeho zboru A. M. Chmeľa. Deň pokračoval „Staroveským jarmokom, pretekmi MHZ, kde zdatní dobrovoľní hasiči zo širokého okolia, v kategóriách muži a ženy sa snažili o získanie titulu „Železný hasič“. Nedeľné dopoludnie bolo plné detských animačných aktivít, tvorivej dielne za doprovodu živého rozprávkového maskota Mickey Mousa a jeho šikovnej pomocníčky.

Do druhého ročníka vo varení gulášu sa aj tento rok zapojili štyri družstvá: ZSS Jasoň, Hasiči, Zastrova a družstvo Osturňania. Každý do kotlíka pridával svoje tajné ingrediencie a tým bol každý guláš výnimočný.

 Veľký úspech  mala aj ochutnávka tradičnej goralskej kuchyne, ktorú perfektne nachystali pracovníčky školských jedální našej spojenej školy. Už tradične pre obyvateľov a návštevníkov nášho podujatia pripravili chutný poľovnícky guláš aj členovia PZ Dunajec.            

Kultúrny program, ktorý bravúrne moderoval náš rodák, herec a člen divadla J.G. Tajovského vo Zvolene Mgr. art. Danko Výrostek, začal o 14,3o hod. V ňom sme mali možnosť zabaviť sa pri vystúpeniach populárnych hudobných skupín Duchoňovci a Rusín Čendeš Orchestra. Počas kultúrneho programu prebehlo slávnostné udeľovanie ocenení významným osobnostiam, ktoré sa svojou prácou zaslúžili o rozvoj mesta i taktiež boli odovzdané ceny súťaže vo varení gulášu a „Do práce na bicykli“. Celodenný program v podvečerných hodinách sme zakončili spoločnou „Modlitbou za mesto“.

Ďakujeme, že ste prijali pozvanie samosprávnych orgánov mesta, ako aj všetkých organizátorov a účinkujúcich prežiť tento sviatok mesta spoločne - bez náhlenia, v príjemnej a priateľskej atmosfére a s pocitom, že Spišská Stará Ves je našim mestom a domovom. A my – organizátori i aktéri, urobíme všetko pre to, aby to tak bolo aj budúcom ročníku, na ktorý Vás už teraz srdečne pozývame.

 

 

Publikované: 1.8.2019 | Aktualizácia: 1.8.2019 | Zobrazené: 338
  • Virtuálny cintorín