Finančná podpora zo SFZ na rekonštrukciu šatní futbalového štadióna v Spišskej Starej Vsi

 

Slovenský futbalový zväz získal finančnú podporu na základe rozhodnutia vlády SR zo štátneho rozpočtu na modernizáciu futbalovej infraštruktúry na celom Slovensku. Mesto Spišská Stará Ves v rámci tohto projektu SFZ s názvom “Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry – 2. etapa” podalo žiadosť na SFZ na získanie finančného príspevku na rekonštrukciu šatní a spŕch futbalového štadióna.

Výkonný výbor SFZ na základe odporúčania pracovnej skupiny schválil zoznam úspešných žiadateľov o finančný príspevok vrátane výšky finančných príspevkov na jednotlivé projekty. Mesto Spišská Stará Ves získalo od SFZ dotáciu vo výške 12 000 EUR. Povinné spolufinancovanie z rozpočtu mesta vo výške 25 %, teda 4 tis. EUR.

V rámci tohto projektu sa na futbalovom štadióne zrekonštruujú šatne a sprchy. Práce by sa mali zrealizovať do konca  roka 2018.

Ing. Ján Kurňava, prednosta MsÚ

Publikované: 13.3.2018 | Zobrazené: 11
  • Virtuálny cintorín