Kinobus aj v našom mestečku

Len mierne nostalgická jazda na prelome augusta a septembra slovenským vidiekom, snorenie po klasických kinosálach a zľahka nevyspytateľná vlastivedná výprava. Tento rok sa Kinobus vybral  do Spišskej Starej Vsi, Jarabiny a Vyšných Ružbách zaoberať sa témou „Low Cost Buržoázia“. Bolo tam veľa všetkého a heslom víkendu bolo „Veľa muziky, za málo peňazí“.

Tematická (nielen) filmová prehliadka Kinobus je hravá akcia, experimentujúca s formami prezentácie filmu, možnosťami umenia a jeho vzťahu k lokalite. Akcia skrz jednoduchú formu – cestovanie autobusmi s divákmi po starých vidieckych kinosálach, oživuje staré, niekedy zabudnuté a zrušené, inokedy ešte stále funkčné, dedinské kinosály, ktoré prežili v pamäti obce/národa. Nekomerčná a nesúťažná prehliadka, so seminárnym charakterom, funguje na báze bartru – obce prinášajú priestory, zázemie a témy a my im na oplátku opravíme kino a pripravíme spolu program – s týmito slovami Martina Krištofa a Ivany Rumanovej z kultúrneho centra Stanica Záriečie sa začali naše rokovania k príprave tohto podujatia v našom meste. Preto sme radi, že projekt sa vydaril a v rámci neho sa v našom kine znova premietalo. V rámci tohto projektu boli odpremietané:

26. 8.2018 filmy: Zbojník Jurko /1976/ a Noční jazdci /1981/,

30. 8. 2018 filmy: Festen /1998/, Ples upírov /1967/, Kabaret /1974/,

31. 8. 2018 film The Florida Projekt /2017/.

Účastníkov zájazdu za miestnu samosprávu privítala Agnesa Dlhá a v krátkosti ich oboznámila s históriou nášho kina, mesta i okolia.

Okrem toho účastníkom kinobusu pripravilo Divadlo Ramagu kvíz o goraloch a Zamagurí a veríme, že im hravou formou priblížilo zaujímavé informácie o tunajších reáliách, či osobnostiach a vyskúšali ich aj z porozumenia goralského nárečia.

V Gamebare u Bobka sa konala prednáška ukrajinského spisovateľa o ľuďoch, ktorých stretol na svojich cestách a festivaloch: Bandy Sholtes: Čudáci a divosi Európy.

 

Kinobus je súčasťou projektu CARAVAN NEXT - kolaboratívny projekt zameraný na oblasť sociálne angažovaného a komunitného divadla, ktorého cieľom je prepojiť profesionálnych umelcov s komunitami a miestnymi obyvateľmi. Od septembra 2015 do februára 2019 sa obyvatelia vo viac ako 75 európskych lokalitách stretnú s umeleckými a kultúrnymi aktivitami, ktoré budú tak umelecky, ako sociálne reflektovať európske výzvy v treťom tisícročí.
Výsledkom bude viac ako sto podujatí plus nepredvídateľné množstvo nových sociálnych kontaktov a väzieb. Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov programu Kreatívna Európa. Viac o projekte Caravan Next sa dočítate na stránke www.caravanext.eu.

 

Publikované: 10.9.2018 | Zobrazené: 16
  • Virtuálny cintorín