Mestu bola schválená dotácia na vybavenie odborných učební v ZŠ.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR zverejnilo výsledky hodnotenia predložených projektov. V rámci Prešovského kraja bolo predložených 98 projektov v hodnote 9 633 239,83 € (zdroje EÚ). Po ich vyhodnotení bolo schválených 67 projektov v hodnote 7 374 744,17 € (zdroje EÚ).

Názov projektu: Vybavenie odborných učební v ZŠ Spišská Stará Ves.

Stručný popis projektu: 

  • obstaranie jazykových učební na výučbu slovenského jazyka a cudzích jazykov, vrátane slovenského jazyka pre osoby vyrastajúce v inom jazykovom prostredí
  • obstaranie prírodovedných učební 
  • obstaranie polytechnických učební
  • obstaranie IKT učební
  • obstaranie školskej knižnice vrátane priestorov pre ďalší rozvoj žiakov

Celkové náklady tohto projektu boli schválené vo výške 186 435,67 EUR, mesto získa finančný príspevok z EÚ a štátneho rozpočtu vo výške 177 113,89 EUR (95 %) a z rozpočtu mesta prispeje sumou 9172 EUR (5 %).

 

Ján Kurňava, Publikované: 12.6.2018 | Zobrazené: 12
  • Virtuálny cintorín