Mesto podalo žiadosť na Environmentálny fond

 

Mesto Spišská Stará Ves predložilo na Environmentálny fond žiadosť o podporu formou dotácie s názvom "Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Spišská Stará Ves".

 

Cieľom projektu je zlepšiť životné prostredie a životné podmienky obyvateľov v meste Spišská Stará Ves s dôrazom na čistotu ovzdušia. Nákup čistiaceho zariadenia má za cieľ investične podporiť aktivity smerujúce k zlepšeniu kvality ovzdušia prostredníctvom zníženia emisií znečisťujúcich látok. Zamietacie vozidlo bude  využívané na elimináciu prašnosti vyplývajúcej z dopravnej situácie, čistenie komunikácií a starostlivosť o zeleň.

Obstaranie čistiacej techniky bude mať pozitívny vplyv nie len na zlepšenie kvality ovzdušia, ale aj ochrany vegetácie a zlepšení životných podmienok obyvateľov mesta prostredníctvom adaptačných opatrení.

Ján Kurňava, Publikované: 22.11.2019 | Aktualizácia: 22.11.2019 | Zobrazené: 202
  • Virtuálny cintorín