Mesto podalo žiadosť o dotáciu na kúpu elektromobilu.

Nové auto s plne elektrickým pohonom by malo slúžiť pre potreby mestského úradu. Podmienka je získanie štátnej dotácie z Environmentálneho fondu SR.
Environmentálny fond vyhlásil výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti Elektomobilita. Maximálna výška podpory projektu formou dotácie je 30.000 eur pri dodržaní podmienky spolufinancovania zo zdrojov prijímateľa vo výške najmenej 5 percent z oprávnených nákladov projektu.

Ján Kurňava, Publikované: 12.6.2018 | Zobrazené: 12
  • Virtuálny cintorín