Mesto Spišská Stará Ves získalo dotáciu od PSK

Mesto Spišská Stará Ves  sa zapojilo do Výzvy Mikroprogram Prešovského samosprávneho kraja a podalo žiadosť o poskytnutie dotácie v programe KULTÚRA.  Uznesením Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 708/2021 zo dňa 3.5.2021  bola mestu  schválená dotácia vo výške 2 500,-- eur. Dotácia je určená na modernizáciu kuchynky v Kultúrnom dome. Spolufinancovanie mesta z vlastných zdrojov je vo výške 20 % zo schválenej dotácie.

 

 

 

 

Publikované: 31.5.2021 | Zobrazené: 127
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.podtatranske-noviny.sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín