Mesto Spišská Stará Ves získalo dotáciu z Úradu vlády Slovenskej republiky v rámci dotačnej schémy : Podpora rozvoja športu 2018.

Mesto v rámci dotačnej schémy – Podpora rozvoja športu na rok 2018 podalo žiadosť o dotácie na výstavbu detského ihriska a na nákup športovej výbavy. Na výstavbu detského ihriska na sídlisku Magura mesto žiadalo dotáciu v celkovej výške 13 000 EUR, schválených bolo 10 000 EUR. Na nákup športovej výbavy mesto žiadalo 9 000 EUR, schválených bolo 3 500 EUR.

Hlavným cieľom projektu v súlade s cieľom a zameraním výzvy je viac propagovať šport medzi deťmi, mladými ľuďmi a obyvateľmi mesta, motivovať ich k fyzickej aktivite za účelom rozvíjania a utužovania návykov na šport a starostlivosť o svoje zdravie.

Vybudovanie detského ihriska a zakúpenie športovej výbavy je naplánované po procese verejného obstarávania a podpise zmluvy do konca septembra. Detské ihrisko spolu s lavičkami bude tvoriť príjemné oddychové miesto. Novým detským ihriskom na sídlisku Magura sa opäť rozšíria možnosti využitia voľného času pre rodiny s deťmi.

Ján Kurňava, Publikované: 15.5.2018 | Zobrazené: 17
  • Virtuálny cintorín