Mesto získalo NFP na zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ

 Mesto Spišská Stará Ves získalo nenávratný finančný prostriedok (NFP) na zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu (MsÚ).

Ministerstvo životného prostredia SR poskytlo v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia NFP vo výške 212.469,51 eura, spoluúčasť mesta na financovaní predstavuje 11.182,61 eura.       
Cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu realizáciou optimálnej kombinácie opatrení vyplývajúcich z energetického auditu. Rekonštrukcia je zameraná na zlepšenie tepelnej ochrany objektu budovy MsÚ a na jej celkovú energetickú úsporu. Zlepšia sa tepelno-technické vlastnosti obalových konštrukcií, zateplí sa obvodový plášť, stropy pivničných priestorov a podlahy podkrovia.       
Budova prejde kompletnou výmenou okien, rekonštruovať sa bude vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody.  V rámci projektu sa vybuduje bezbariérový prístup do budovy MsÚ.
 
Občanov mesta vzhľadom na prebiehajúce rekonštrukčné práce žiadame o zhovievavosť a pochopenie.
    
Ján Kurňava, Publikované: 17.7.2018 | Zobrazené: 28
  • Virtuálny cintorín