Mestská knižnica – Informujeme....

V máji sme dostali e-mail, na ktorý sme veľmi netrpezlivo čakali. Tak, ako každý rok, aj tento, sme sa uchádzali o finančné prostriedky z Fondu na podporu umenia /FPU/ v dvoch projektoch.

Vypracovali a poslali sme žiadosť k programu 5.1.2 – Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra: Relaxujem v knižnici, č, 19-512-04210. Zámerom bolo kúpiť nové regály do knižnice, tie, ktoré máme sú staručké a je ich málo. Žiaľ, z FPU prišiel e-mail, z ktorého citujeme: „  Vážený žiadateľ, dovoľujeme si Vás informovať, že na základe hodnotenia žiadostí o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia, ktoré boli podané v rámci výzvy č. 8/2019: program 5.1.2 – Vybavenie knižníc a menšia knižničná infraštruktúra, odbornou komisiou a rozhodnutím riaditeľa Fondu na podporu umenia Vaša žiadosť „Relaxujem v knižnici“ zaregistrovaná pod č. 19-512-04210 nebola podporená.“

Druhú žiadosť sme posielali k programu 5.1.4. – Akvizícia knižníc: Moja kamarátka Knižka, č.19-514-03342. Tieto financie sú určené na nákup literatúry do knižnice. Tento projekt odborná komisia FPU podporila a z e-mailu citujeme:  „Vážený žiadateľ, dovoľujeme si Vás informovať, že na základe hodnotenia žiadostí o finančnú podporu z verejných zdrojov poskytovaných Fondom na podporu umenia, ktoré boli podané v rámci výzvy č. 8/2019: Program 5.1.4 – Akvizícia knižníc, odbornou komisiou a rozhodnutím riaditeľa Fond na podporu umenia finančne podporí Vašu žiadosť „Moja kamarátka Knižka“ zaregistrovanú pod č. 19-514-03342 sumou vo výške 1 500,00 EUR.“

Je to síce menšia suma, ako predchádzajúce dva roky, ale tešíme sa. Spolufinancovanie vo výške 500,-€ garantuje Mesto Spišská Stará Ves. Veľmi nás teší, že aj tento rok pribudnú v knižnici nové tituly kníh a čitateľovi môžeme ponúkať najnovšie tituly, na ktoré netrpezlivo čakajú. Bodové hodnotenie a písomný komentár členov odbornej komisie, ktorí žiadosti hodnotili, je zverejnené v registračnom systéme FPU.

Mária Dlhá

Publikované: 28.6.2019 | Aktualizácia: 28.6.2019 | Zobrazené: 131
  • Virtuálny cintorín