Mikuláš v Spišskej Starej Vsi.

Svätý Mikuláš ani tento rok nesklamal poslušné deti v Spišskej Starej Vsi, ktoré prišli vo štvrtok 6. decembra 2018 na Nám. A.M. Chmeľa pred kultúrny dom.  Po roku opäť zavítal do mesta Mikuláš s anjelmi a čertami.
Mikuláša a všetky prítomné deti privítal primátor mesta Ing. Ján Kurňava. Následne sa všetkým prihovoril Mikuláš a spolu so svojími pomocníkmi rozdával balíčky so sladkosťami.
Smelé deti s nadšením mohli recitovať a spievať mikulášske básničky a pesničky. V závere deti spolu s Mikulášom spoločne rozsvietili vianočný stromček pred kultúrnym domom.
 

 

 

Ján Kurňava, Publikované: 12.12.2018 | Zobrazené: 14
  • Virtuálny cintorín