Modernizácia ďalších ciest 2. a 3. triedy v okrese Poprad a Kežmarok

 Začiatkom mája 2021 Zastupiteľstvo Prešovského samosprávneho kraja schválilo aj vďaka  financiám z úverových zdrojov od Európskej investičnej banky nasledovné projekty týkajúce sa modernizácie a rekonštrukcie ciest 2. a 3 triedy vrátane niektorých mostov na nich. Niektoré cesty sa budú modernizovať už tento rok a iné úseky sa v tomto roku začnú len projekčne pripravovať.  Súčasťou  tejto modernizácie, či rekonštrukcie sú aj tieto cesty v okrese Kežmarok a Poprad :

Modernizácia cesty III/3106  Vojňany - Podhorany - 215 000 €

Modernizácia cesty III/3110  v obci Malá Franková - 100 000 €

Modernizácia cesty II/542 and III/543 – výstavby okružnej križovatky Spišská Stará Ves - 125 000 €

Modernizácia cesty II/536 v okrese Kežmarok 58 000 € (dofinancovanie)

Modernizácia cesty II/534 v okrese Poprad 100 000 € (dofinancovanie)

Modernizácia cesty III/3075  Poprad - Sp Bystré - 100 000 €

Modernizácia cesty III/3080 v okrese Poprad (smer Veľký Slávkov) - 200 000 €

Rekonštrukcia mosta M910 (536-021) - most cez potok Tvarožiansky za obcou Vrbov - 52 000 €

Rekonštrukcia mosta M936 (536-020) - most cez Horný potok v obci Vrbov - 50 400 €

Rekonštrukcia mosta M6144 (III/3109-006) - most cez potok Kremeň v obci Osturňa - 58 500

Rekonštrukcia mostného objektu M5266 (3064-002) - nad diaľnicou pred obcou Batizovce - 90 000 €

Rekonštrukcia mosta M4416 (3080 - 005)  Poprad - Veľký Slavkov - 115 500 €

Výstavba mosta M4415 (3110-002) v obci Veľká Franková - 105 090 €

Rekonštrukcia mosta M1867 (3076-002) v meste Poprad - 108 000 €

Vypracovanie projektovej dokumentácie - Modernizácia cesty II/538  Tatranská Štrba - Štrbské Pleso – 80 000 €

Vypracovanie projektovej dokumentácie - Modernizácia cesty III/3078  Lysá Poľana - Podspády - 30 000 €

Vypracovanie projektovej dokumentácie - Odstránenie bodových závad na ceste II/540 v obci Veľká Lomnica - 20 000 €

Vypracovanie projektovej dokumentácie - Preložka cesty II/536 Ľubica - Kežmarok (juhozápadný obchvat mesta Kežmarok) - 65 000 €

 

Spracoval: JUDr. Štefan Bieľak, poslanec PSK

Publikované: 7.6.2021 | Aktualizácia: 9.6.2021 | Zobrazené: 146
  • www.tatry-pieniny.com
  • www.po-kraj.sk/sk
  • www.tatryspispieniny.sk
  • www.epi.sk/Domov/Default.aspx
  • www.pienap.sk
  • www.vsstz.sk
  • www.euwt-tatry.eu/sk
  • www.podtatranske-noviny.sk
  • www.pfz-poprad.sk
  • Virtuálny cintorín