Nádoba na zber použitého kuchynského oleja

 

V meste Spišská Stará Ves pribudla špeciálna nádoba  na zber použitého kuchynského oleja o objeme 240 l. Nádoba je  umiestená na ulici Štúrovej vedľa mestského úradu. Je určená na zber použitých kuchynských olejov a tukov. Použitý kuchynský olej je potrebné vliať do PET fľaše, dobre utesniť uzáver a následne umiestniť do  nádoby. Do nádoby na zber použitého kuchynského oleja nevkladajte iný odpad, ani olej nevylievajte priamo do nádoby.

Použitý kuchynský olej je vysoko znečisťujúcim odpadom predovšetkým pre kvalitu povrchových a podzemných vôd. Olej, ktorý spotrebiteľ vyleje do kanalizácie spôsobuje usadeniny, upchávanie a je zdrojom potravy pre hlodavce. V pôde znižuje schopnosť rastlín prijímať živiny. Recykláciou rastlinných olejov občania prispejú k lepšiemu životnému prostrediu v našom meste.

Publikované: 10.2.2021 | Zobrazené: 127
  • Virtuálny cintorín